КОНТАКТ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

ЕИК: 108070973

Администрация

Тел:

0361/60150

Факс:

0361/60151

Електронна поща:

obl.adm@kardzhali.org

obl.adm@gmail.com

Адрес: гр. Кърджали 6600, бул. “България” №41

Работно време: 09.00-17.30 часа

Приемни дни на областния управител:

Всеки ПЪРВИ и ТРЕТИ ВТОРНИК от месеца от 14.00 до 16.00 часа

Записване:

Чрез попълнен “Информационен лист”, който се подава в стая №101 или се изпраща на електронна поща