Декларация за достъпност

Декларация за достъпност към Официална електронна страница на Областна администрация Кърджали

ОА Кърджали се ангажира да осигури достъпност и институционална идентичност на електронната си страница с цел тя да бъде ориентирана към потребителите и с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание за всички лица, включително хората с увреждания. Ние непрекъснато подобряваме потребителското изживяване за всички и прилагаме съответните стандарти за достъпност.

Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). Уеб страниците трябва да бъдат в съответствие с изискванията за институционална идентичност, в изпълнение на чл. 40, ал. 1 на „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ (НОИИСРЕАУ) и съгласно „Правила за институционална идентичност“ на Държавна агенция „Електронно управление“.

Мерки за подкрепа на достъпността

ОА Кърджали предприема следните мерки за осигуряване на достъпност на Официална електронна страница на ОА Кърджали:

 • Нашата мисия и цел е да осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители.
 • Достъпността на електронното съдържание заема важно място в нашите вътрешни политики с цел създаване на единна рамка за институционална идентичност.
 • Достъпността е интегрирана в нашите практики за възлагане на обществени поръчки.
 • Осигуряваме постоянно обучение на служителите си във връзка с достъпността.
 • Дефинираме ясни цели, отговорности и практики в областта на достъпността на уеб съдържание.
 • Използваме официалните методи за осигуряване на качество на достъпността и спазваме приложимите нормативни изисквания.

Съответствие

Основните насоки за достъпност на уеб съдържанието на W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) определя изискванията за дизайнерите и разработчиците за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Той определя три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво ААА. Официална електронна страница на ОА Кърджали е в съответствие с WCAG 2.0 ниво AA. В съответствие означава, че основното съдържание съответства напълно на стандарта за достъпност.

Допълнителни изисквания за достъпност

Правила на ДАЕУ за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация на Република България

Обратна връзка

Приветстваме вашите отзиви за достъпността на Официална електронна страница на ОА Кърджали. Моля, уведомете ни, ако се сблъскате с пречки за достъпността на Официална електронна страница на ОА Кърджали:

 • Тел: +359 361 60150
 • E-mail: obl.adm@kardzhali.org
 • Адрес на управление: гр. Кърджали 6600, бул. “България” №41;
 • Адрес за кореспонденция: гр. Кърджали 6600, бул. “България” №41;

Стараем се да отговорим на Вашата обратна връзка в рамките на 5 работни дни.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Официална електронна страница на ОА Кърджали е проектирана да е съвместима със следните помощни технологии:

 • Поддържащи достъпност и широко разпространени браузъри и други потребителски инструменти и технологии за уеб съдържание, които са достъпни за изтегляне или закупуване по начин, който: не затруднява лица с увреждания повече отколкото лица без увреждания и процедурата за придобиването им е еднакво улеснена за всички потребители.

Технически спецификации

Достъпността на Официална електронна страница на ОА Кърджали разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • JPG
 • PNG
 • PDF
 • DOC
 • XLS

Тези технологии са комбинирани в съответствие с използваните стандарти за достъпност.

Подходи за оценка на съответствие

ОА Кърджали оценя достъпността на Официална електронна страница на ОА Кърджали чрез следните подходи:

 • Самооценка
 • Одити от компетентен надзорен орган

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност, като част от процеса за доказване на съответствие на Официална електронна страница на ОА Кърджали е налична на следния адрес: Декларация за достъпност

Формално утвърждение на декларацията за достъпност

Тази декларация за достъпност е официално утвърдена от:

ОА Кърджали
Никола Чанев
Областен управител

Може да изтеглите документа в .pdf формат тук: Декларация за достъпност

Ред за подаване на жалби относно достъпността

За препоръки и жалби, моля свържете се с нас на: obl.adm@kardzhali.org, +359 361 60150


Тази декларация е създадена на 30 септември 2020 с помощта на W3C Accessibility Statement Generator Tool.