Конкурси

Администрация

Конкурс за длъжност „ВиК експерт“ в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали

публикувано на 09.01.2024 год.

Краен срок за подаване на документи 09.02.2024 година 17:30 часа!

Конкурс за длъжност “младши експерт” в дирекция “АКРРДС”

публикувано на 29.01.2024 год.

Краен срок за подаване на документи 08.02.2024 година 17:30 часа!

Списък на допуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС – публикуван на 15.02.2024 година

Списък на недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС – публикуван на 15.02.2024 година

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС – публикуван на 19.02.2024 година

Списък на допуснати до интервю-публикуван на 28.02.2024, в 12:10 часа

Списък на недопуснати до интервю-публикуван на 28.02.2024, в 12:10 часа

Окончателно класиране-публикуван на 06.03.2024, в 11:15 часа

АРХИВ КОНКУРСИ