Избори

Избори

Избори

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Разяснителна кампания (линк) – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 2 април 2023

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 2 април 2023

Разяснителна кампания (линк) – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 2 октомври 2022

ПОКАНА за публични консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия Кърджали за провеждане на изборите за народни представители на
2 октомври 2022г.

Симулатор за гласуване с машина

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 14 ноември 2021

ПОКАНА за публични консултации за състава на Районна избирателна комисия Кърджали
19.09.2021г.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 11 юли 2021

ПОКАНА за публични консултации за състава на Районна избирателна комисия Кърджали
15.05.2021г.

Заповед на областния управител на област Кърджали по чл.8, ал.4 от ИК

Видеоклипове от ЦИК, разясняващи начина на гласуване

ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 9 юни 2024 г.

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023