Решения на общински съвети

Регистър на върнати за ново обсъждане или спрени решения на ОбС

Решение на ОбСЗаповед на областния управител за връщане за ново обсъжданеЗаповед на областния управител за оспорване пред съдаСъдебно решениеРезултат
Решения № 176, № 177, № 178 и № 179 от 13.06.2016 год. на Общински съвет – КрумовградЗаповед №РД-09-125/ 22.06.2016 г.
Решение № 109 от 27.05.2016 год. на Общински съвет – АрдиноЗаповед №РД-09-110/ 13.06.2016 г.Решение №130 от 28.06.2016 г. на ОбС – Ардино
Решение № 78 от 21.04.2016 год. на Общински съвет – МомчилградЗаповед №РД-09-94/ 12.05.2016 г.Решение №81/06.07.2016 г. по адм. дело №77/2016 г.
Решения № 132 и № 133 от 06.04.2016 год. на Общински съвет – КрумовградЗаповед №РД-09-75/ 21.04.2016 г.Реш.№ 154 от 09.05.2016 г., с което се отменят Реш. № 132 и №133 от 21.04.2016 г. и се приемат изменения в Правилника за организацията на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Решение № 9 от 28.12.2015 год. на Общински съвет – КърджалиЗаповед №РД-09-03/ 11.01.2016 г.Заповед №РД-09-32/ 05.02.2016 г.Решение №51/22.04.2016 г. по адм. Дело № 23/2016 г. на КАСКасационна жалба до ВАС от Областния управител на област Кърджали срещу Реш. №51/ 22.04.2016 г. по адм. Дело № 23/2016 г. на КАС