АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, предоставяме на вниманието Ви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Проект за Националната карта на социалните услуги.

В 30-дневен срок, считано от днес 11.10.2023 г. може да изразите своите становища, мнения и предложения по предоставените проекти на следните имейл адреси:

  • obl.adm@kardzhali.org
  • obl.adm@gmail.com