Заповед № АКЗ-07-12 от 14.09.2023 г. на областния управител Никола Чанев, с която се отменя като незаконосъобразна Заповед 1046/05.09.2023 г. на кмета на община Кърджали в частта, с която се променят адресите на 4 избирателни секции в кв. “Боровец” от ОУ “П. К. Яворов” в други помещения на улиците “Морава” и “Рожен”.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

Скъпи ученици, учители и родители,

факлоносци на просвещението,

носители на кирилицата – третата официална азбука в Европейския съюз,

Започва поредната учебна година, изпълнена с трепети и възторзи, с творчески предизвикателства и стремеж към себеизява! Предстоят ви дни на емоции, упорство, срещи с нови хора и нови уроци, нови стръмни стъпала за изкачване, нови високи върхове за покоряване ! 

Бъдете здрави, силни и волеви! Състезавайте се, конкурирайте се, дерзайте! Не слагайте юзда на таланта и въображението си, на усърдието и жаждата за образование, защото само образованите хора са свободни. Светът се нуждае от вашата креативност и заложби на откриватели, творци, учени, новатори. Ключът към успеха е в ръцете ви, пазете го!

Животът е гладиаторска арена, на която се воюва с оръжията на четмото и писмото, на духа! Не укротявайте стремежа си към съвършенство, не превръщайте знанието в разменна монета за материално благополучие. То носи безценна принадена стойност! Използвайте я разумно и тя ще ви се отплати стократно!

 Честит първи учебен ден и на добър час !

С уважение,

НИКОЛА ЧАНЕВ

Областен управител

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Днес, 27.07.2023 година в зала 301 на Областна администрация Кърджали се проведе заседание на Областната епизоотична комисия на територията на област Кърджали. Поводът за провеждането на заседание на Областната епизоотична комисия е получена Заповед № РД11-1767/21.07.2023г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, относно набелязване на мерки за изпълнение на Плана за действие по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете и случай на констатиране на АЧС в нерегистрирани лични стопанства в страната.

На срещата присъстваха представители на: Областна администрация Кърджали; Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали; Група ПКПД при РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кърджали; ОбС на Областна колегия – Кърджали на Български ветеринарен съюз; „Медицински дейности“ към РЗИ – Кърджали; ЗЖ при ОДБХ – Кърджали.

Заседанието бе ръководено от д-р Али Дурмушали – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали, който  запозна присъстващите с актуалната епизоотична обстановка в областта и страната. Д-р Дурмушали заяви, че получената заповед от БАБХ с указания за провеждане на заседания на областни и общински епизоотични комисии е поради случай на констатиране на АЧС по свинете в нерегистрирани лични стопанства в страната. В област Кърджали съществуват три фамилни ферми за отглеждане на свине и са регистрирани 33 броя животновъдни обекти от тип „заден двор“ за отглеждане на свине за лични нужди, в които не са открити нередности и АЧС по свинете. От страна на Областната дирекция по безопасност на храните – Кърджали се изпълняват всички мерки по всички дейности за постигане на целите по Плана за действие по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете.

Д-р Дурмушали предложи мерки и комисията прие следните решения:

  1. Да се проведе инвентаризация на свиневъдните обекти три пъти годишно, както следва:
  2. двукратно от представители на администрацията на местното самоуправление;
  3. веднъж годишно от представители на местното самоуправление с участието на официален ветеринарен лекар.
  4.  Да се проведат клинични прегледи/проверки на био-сигурността от регистрирани ветеринарни лекари четири пъти годишно и да се предоставят резултатите/констатациите от прегледите/проверките.
  5.  Да се извършат проверки за био-сигурност от официални ветеринарни лекари веднъж годишно/Клинични прегледи въз основа на оценка на риска от ОДБХ. Вземане на проби и лабораторни изследвания в случай на съмнение.
  6. Да се взаимодейства с териториалните звена на Министерството на вътрешните работи за борба с нелегалното придвижване на прасета – да се извършат проверки на превозни средства по параметри, зададени от ЦУ на БАБХ, с цел откриване на източника на всяко заловено прасе или свински продукт.
  7. Да се извършат месечни проверки за провежданата по интернет нелегална търговия с прасета. Да се провежда онлайн надзор по интернет, уебстраници, социални мрежи и групи и извършване на проверки на място.
  8. Да се предоставят информационни материали на собствениците на прасета от задния двор чрез местните органи на власт, официалните ветеринарни лекари и регистрираните ветеринарни лекари.

ЧЕСТВАНЕ НА 186 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АПОСТОЛА – ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Днес Кърджали отбеляза 186 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. В знак на признателност областният управител Даниел Делчев поднесе венец и цветя пред паметника на Васил Левски.

Пред монумента на Дякона в центъра на Кърджали, за да отдадат почетат на великия революционер и идеолог на българската национално освобождение, бяха дошли представители на местната и държавна власт, на културни институции и граждани.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЛУЧАЙ 186 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ

И ГОСТИ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ,

Приемете моите поздравления по повод отбелязването на 186 годишнината  от рождението на Васил Левски!

Днес отдаваме почит на един от най-достойните българи в нашата история, революционер, демократ и човек, превърнал се в символ на борбата за свобода, показал на света какво е чест и родолюбие!

Със своето дело Левски ни направи горди и ни даде самочувствие като българи!

Нека почетем паметта му и следваме неговия пример!

Скъпи съграждани, нека никога не забравяме великите българи и бъдем достойни последователи на техните идеи и завети!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Даниел Делчев

Областен управител

18.07.2023 г. Кърджали

ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ 2023

Във връзка с Европейския ден на спорта в училище, чрез кампанията БГ АКТИВЕН за девета поредна година той ще бъде отбелязан в последния петък на месец септември. На 29.09.2023 година в учебни заведения в България и  Европа, деца и подрастващи ще имат възможност да опитат нови активни занимания и спортове, за да намерят движението, което да им доставя удоволствие и им помага да растат здрави и много силни.

От първото издание през 2015-та до 2022-та, участие са взели над 700 000 ученици. През 2022-ра, кампанията отбеляза рекордни резултати, като в нея се включиха повече от 700 учебни заведения в цялата страна. Въвлечени бяха повече от 328 населени места с участието на над 138 000 ученици и близо 21 000 преподаватели и родители.

Ден на спорта в училище носи и допълнително послание – възпитаване на отговорно поведение у подрастващите към околната среда. Чрез езика на спорта, децата лесно научават принципите за устойчив начин на живот и развиват важни навици и за напред.

Събитията от кампанията са официално подкрепени от Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта.

Прилагаме необходимата информация, която следва да получат учебните заведения, за да могат да се регистрират и да проведат своя спортен празник.

За повече информация за настоящите проекти може да намерите на: https://bgbeactive.org

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЛУЧАЙ 5 ЮЛИ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР,

За мен е чест да Ви поздравя по повод професионалния празник на Министерството на вътрешните работи – 5 юли!

В този  ден, искам да изразя своята благодарност към всеки един от Вас за неуморния труд, за професионализма и смелостта в борбата срещу престъпността, за приноса Ви в укрепване на законността и вътрешния ред, както и за осигуряване спокойствието на гражданите в нашата област!

Нека всеотдайната Ви работа бъде основание за самочувствие и заслужен авторитет!

Желая на Вас и Вашите семейства преди всичко здраве, търпение и сили, за да продължите да градите и оправдавате доверието в българската полиция, и да служите в името на мира и спокойствието на гражданите!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Даниел Делчев

Областен управител

05.07.2023 г.

Кърджали

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА ВЪРБИЦА

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 в наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, срока за изясняване на обществения интерес, за изразяване на становища от заинтересовани лица е 14 дни.

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Кърджали с национално признание

На специална церемония в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в София бяха връчени първите годишни награди за пътна безопасност. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), организирана с подкрепата на БТА. В Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, бяха отличени областни комисии, работещи по темата, областни дирекции на Министерството на вътрешните работи, общини, регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“, училища и детски градини. Целта е да се отличат регионални и местни дейности, реализирани в подкрепа на подобряването на безопасността и намаляването на жертвите и ранените по пътищата.

Сред официалните гости на събитието бяха председателят на ДАБДП Малина Крумова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, заместник-министърът на вътрешните работи Кирил Ценкин, заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

В първите годишни награди „Инициативи в подкрепа на безопасност на движението по пътищата“ бяха отличени най-активните администрации и организации за принос към БДП в няколко категории.

Областните комисии по безопасност на движението по пътищата са колективни структури, които обединяват ресурсите и усилията на институции и организации с компетенции по безопасност на движението по пътищата на областно ниво.

В категория „Активна областна политика по безопасност на движението по пътищата“ със специални грамоти бяха отличени областните комисии по безопасност на движението по пътищата в няколко области, сред които и комисията в област Кърджали.

Грамотата беше получена от инж. Катя Димова – секретар на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Кърджали.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ ПО ПОВОД 23 ЮНИ – ДЕН НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ
В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,

За мен е изключително удоволствие да Ви поздравя по повод професионалния Ви празник 23 юни – Ден на държавния служител!

Днешният ден е повод всички Вие, които сте лицето на държавната администрация, да получите признание за Вашата отговорна работа!

Обръщам се към Вас, за да изразя своето уважение за усилията и уменията, които влагате в укрепване доверието към институциите и по провеждането на държавната политика. Продължавайте ежедневно да проявявате висок професионализъм, компетентност, лоялност и коректност и не забравяйте, че обществото разчита на Вас!

Пожелавам Ви здраве, търпение и всеотдайно изпълнение на служебните задължения!

С благодарност към всички Вас, отдадени на своята работа, Ви пожелавам много лични и професионални успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Даниел Делчев

Областен управител

23.06.2023 г.

Кърджали