ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, КЪРДЖАЛИ

На 11 май, Юлия Чортленева присъства на патронния празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Кърджали.

Поздрави ръководството, учителите и учениците за празника и пожела на всички, свързани с учебното заведение, да запазят ентусиазма си в трудните битки за овладяване на нови научни и професионални постижения, нови умения и предизвикателства, без които е невъзможно човешкото щастие.