Заповед № АКЗ-07-12 от 14.09.2023 г. на областния управител Никола Чанев, с която се отменя като незаконосъобразна Заповед 1046/05.09.2023 г. на кмета на община Кърджали в частта, с която се променят адресите на 4 избирателни секции в кв. “Боровец” от ОУ “П. К. Яворов” в други помещения на улиците “Морава” и “Рожен”.