ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА

Днес в Областна администрация Кърджали се проведе заседание на комисията за приемане на Областна здравна карта отразяваща потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Срещата беше водена от главния секретар на             Областна администрация Кърджали. Присъстващи бяха представители от Регионалната здравна инспекция – Кърджали,  Районна здравноосигурителна каса – Кърджали, Районна колегия на българския лекарски съюз – Кърджали, Районна колегия на българския зъболекарски съюз – Кърджали, Регионална колегия на българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – Кърджали, представителни организации за защита на пациентите, представители на областна администрация и общините в област Кърджали.

Основната цел на Областната здравна карта е структурата на здравната мрежа да се адаптира към потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин равнопоставен достъп до здравни услуги.

С Картата е определена нуждата от лекари, лекари по дентална медицина и специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ. Определени са също потребностите от легла за болнично лечение, медицинските дейности по видове и нива на компетентност за всички области, както и необходимите високотехнологична медицинска апаратура и високотехнологични методи за диагностика и лечение.

Д-р Павел Милев представител на Регионалната здравна инспекция – Кърджали представи изготвения проект на Областната здравна карта.

След проведените дискусии и направените предложения Комисията прие единодушно окончателен вариант на Областната здравна карта, която щe бъдe пpeдocтaвeнa нa Mиниcтepcтвoтo нa здpaвeoпaзвaнeтo пpи изгoтвянe нa Haциoнaлнaтa здpaвнa ĸapта.