Конкурс за длъжност „Главен експерт“ със задължения по отбранително-мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията

  • Длъжност: „Главен експерт“ със задължения по отбранително – мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията
  • Краен срок за подаване на документи: 18.07.2022г. 17:30ч.  
  • Документация: