Електронен търг – гр. Ардино

Конкурс за длъжност „Главен счетоводител“ в дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” /АПОФУС/ при Областна администрация Кърджали

  • Длъжност: „Главен стечоводител“
  • Краен срок за подаване на документи: 21.12.2022г. 17:30ч.  
  • Документация:

Конкурс за длъжност „Главен експерт“ със задължения по отбранително-мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията

  • Длъжност: „Главен експерт“ със задължения по отбранително – мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията
  • Краен срок за подаване на документи: 18.07.2022г. 17:30ч.  
  • Документация:

Подбор по мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността “Главен експерт”

Подбор по мобилност за длъжност „Главен екпсерт“

Длъжност: Главен експерт

Краен срок за подаване на документи: 04.07.2022 год.

Документация: