Конкурс за длъжност „Главен счетоводител“ в дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” /АПОФУС/ при Областна администрация Кърджали

  • Длъжност: „Главен стечоводител“
  • Краен срок за подаване на документи: 21.12.2022г. 17:30ч.  
  • Документация: