НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА – САМОКОВ 2023

Провеждане на национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захари Зограф“, организиран от община Самоков. Конкурсът е индивидуален, като в него могат да участват деца и ученици от 4 години до 15 години, разделени в три групи.

  • Първа група – от 4 до 6 години
  • Втора група – от 7 до 10 години
  • Трета група – от 11 до 15 години

Класиралите се ученици ще получат наградите си по време на церемонията по връчване на Националната награда „Захари Зограф“, която ще се проведе през месец октомври 2023 г. Наградите ще бъдат експонирани в художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ – гр. Самоков.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация:

  • Трите имена на автора;
  • Възраст;
  • Училище, школа, учител;
  • Телефон за връзка

Рисунките изпращайте на адрес:

Гр. Самоков – 2000

Общ. Самоков

Обл. Софийска

Ул. „Македония“ № 34

За конкурса детска рисунка към Национална награда „Захари Зограф“

Краен срок за изпращане на рисунките: 30 септември 2023 г.