На 1 април задействат сирените на Националната система за ранно оповестяване

На 1 април, понеделник, в 11.00 часа, ще бъдат задействани сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване /НСРПО/ на населението при бедствия и въздушна опасност, която се тества два пъти годишно – в първия работен ден на м. април и м. октомври. Тренировката е с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на гражданите за разпознаване на акустичните сигнали. Сирените ще бъдат задействани от оперативните центрове в 15 областни града, сред които и Кърджали, както и в техните общински центрове. От МВР съветват директорите и педагогическия състав на училищата и детските градини и ясли да проведат инструктаж за недопускане на стресови ситуации сред подрастващите.