ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО ОТ КОНКУРСА „ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ СМОЛЯН И ОБЛАСТ ХАСКОВО“

Конкурсът е част от дейностите по проект “Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион” / “Smart Marketing Strategies for tourism in the Cross- Border Area” /SMS-CBA, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „България-Гърция 2014-2020” съгласно сключен Договор № B2.6c.12/01.07.2020 г. Той се проведе в четири направления – рисунки, фотографии, мултимедийни презентации и пътеписи, за всяко от които бяха обособени по две възрастови категории – от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас.

В обявения срок бяха получени общо 150 творби на ученици и от трите области. Най-голям интерес се отчете в направленията Фотография и Мултимедийна презентация.

Комисията бе изключително затруднена при избора на призовите места, поради което в някои от направленията бяха присъдени и поощрителни награди.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония, която ще се състои в периода 5-15 юни 2023 г. Дата, часът и мястото ще бъдат оповестени допълнително. Организаторите ще се свършат по телефон с всички наградени.

Всички получени рисунки и фотографии ще бъдат експонирани в специални изложби по време на събитието.

Избрани творби от четирите категории ще бъдат включени в луксозен албум и в промоционални сувенири за популяризиране на туризма в област Кърджали.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ПОЖЕЛАВАМЕ НОВИ ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ!

Протокол от класирането: