ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС НА ТЕМА: “ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ СМОЛЯН И ОБЛАСТ ХАСКОВО

Конкурсът е част от дейностите по Проект “Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион” / “Smart Marketing Strategies for tourism in the Cross- Border Area” /SMS-CBA, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „България-Гърция 2014-2020” съгласно сключен Договор № B2.6c.12/01.07.2020 г. Целта на тази дейност от проекта е въвличане на младите хора в трансграничната област в опознаването и популяризирането на туристическия ѝ потенциал.

Конкурсът се организира в четири направления:

– Рисунка

– Фотография

– Мултимедийна презентация

– Пътепис

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас на всички училища и извънкласни школи в областите Кърджали, Смолян и Хасково с авторски творби от посочените категории, които не са участвали в други конкурси.

Участниците ще бъдат разпределени в следните категории:

1-ва категория: ученици от 5 до 7 клас

2-ра категория: ученици от 8 до 12 клас