Областният управител свиква новоизбраните Общински съвети

Областният управител Никола Чанев свиква новоизбраните Общински съвети в област Кърджали на основание чл. 23, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Заседанията ще се проведат при дневен ред от 2 точки : Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства и избор на председатели на Общинските съвети. Провеждането им е както следва:

  • ОбС Джебел на 3 ноември /петък/ от 11,00 часа в залата на Народно читалище „Христо Смирненски“
  • ОбС Момчилград на 6 ноември  /понеделник/ от 11,00 часа в залата на Народно читалище „Нов Живот“
  • ОбС Кирково на 6 ноември /понеделник/ от 15,00 часа в конферентната зала на Община Кирково
  • ОбС Кърджали на 8 ноември /сряда/ от 11,00 часа в Дом на културата
  • ОбС Ардино на 9 ноември /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ардино
  • ОбС Черноочене на 9 ноември /четвъртък/ от 15,00 часа в залата на Народно читалище „Пробуда“
  • ОбС Крумовград на 10 ноември /петък/ от 11,00 часа в залата на Общински съвет Крумовград

На заседанията са поканени да присъстват всички новоизбрани общински съветници, кметове на общини и кметства, председатели и членове на общинските избирателни комисии, както и досегашните общински съветници, кметове на общини, кметства и граждани.