ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В ПГ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – КЪРДЖАЛИ, КАТО ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕЛИГЕНТНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ТУРИЗМА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” / SMS-CBA, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

На 11 май се проведе обучителен семинар с 30 ученици от 10 и 11 клас  в ПГ по туризъм  „Проф. д-р Асен Златаров” – Кърджали, като част от дейностите по проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион”  / SMS-CBA,  финансиран по Програмата  за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция –  България 2014-2020.

Темата на семинара бе представяне и популяризиране на туристически потенциал на Източни Родопи, като туристическа дестинация и видовете туризъм. Обучението премина в  две части – лекционна и практическа, с лектор  Михаела Кирчева,  управител на туристическата фирма Габи Тур – Кърджали .  Младежите придобиха  компетентности свързани с организиране на туристически тур за маршрут и обиколка на забележителности и  културно-исторически обекти. Запознаха се с новите възможности на туроператорски ресурси и социално-културни ефекти на източно родопските дестинации. 

В практическия панел учениците придобиха знания и умения за професията – екскурзовод.  Всяка обучаема фокус група, използвайки наученото, изготви предложение за туристическа оферта за кратка почивка, тип уикенд, от родния край, с помощта на ментори от екипа. Семинарът  предизвика силен интерес и младежите взеха активно участие в дискусии и упражнения с интересни въпроси и свежи идеи. 

Участниците  в семинара получиха сертификат за преминато обучение и покана за включване във финалното събитие по проекта.