ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЛАСТНО НИВО НА НАЦИОНАЛНАТА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Днес в Областна администрация Кърджали се проведе обществено обсъждане с кметовете на общините от региона на тема “Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за национална карта на социалните услуги”.
Срещата бе открита и водена от Гюрай Сюлейман – заместник областен управител на област Кърджали. Присъстваха представители на Регионалната дирекция за социално подпомагане Кърджали и експерти от Кърджали, Момчилград, Джебел, Крумовград, Ардино и Черноочене.
Съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 3 от НПСУ, за резултатите от обсъжданията в общинските и областни администрации, по отношение на Анализа и предложението за Картата, областните управители и кметовете на общини предоставят обобщена информация на териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане /АСП/.