Одобриха държавния план-прием след 7 клас, свиват паралелките от 53 на 48

48 паралелки за прием след 7 клас по професии и профили одобри днес Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствана от областния управител Никола Чанев. 28 от тях са в община Кърджали, останалите 20 в другите шест общини на Източните Родопи. 21 паралелки са за професионално обучение, 27 – профилирани. Държавният план-прием за учебната 2024/2025 г е съобразен със социално-икономическия и демографския профил на региона, ниския естествен прираст и високата миграция, които рефлектират върху училищната мрежа, обобщи началникът на РУО Ангелина Костова. Отчетени са намаляващият брой на децата, необходимостта от равен достъп до образование и равномерното разпределение по общини и отрасли, материално-техническата база и кадровото обезпечаване. Тази година седмокласниците в Кърджалийско са със 160 по-малко спрямо предходната 2023 г, като най-голям спад има в областния град. Това налага редуциране на паралелките от 53 на 46, според указанията на МОН, като РУО очаква да защити още 2 професионални паралелки за прием след 7 клас – една по графичен дизейн в СУ “П.Р. Славейков” и една по растениевъдство в ПГ по селско и горско стопанство. Съотношението между професионални и профилирани паралелки след 7 клас е 43, 75% към 56,25%, което е далеч от стандартите на МОН, които са 60% : 40%. Вървим в посока на увеличаване на професионалните паралелки с оглед потребностите на бизнеса и динамиката на пазара на труда, зависими сме и от процесите на обезлюдаване, коментира областният управител.  В план-приема са заложени 14 специалности с очакван недостиг, както и 15 със СТЕМ-профил. На заседанието на комисията присъстваха представители на общините, Бюрата по труда, Социално подпомагане, Инспекцията по труда, синдикатите, работодателските организации, структурите на инвалидите.