Под патронажа на областния управител се проведе кръгла маса за читалищната дейност под надслов „Нови идеи – нови възможности“.

Читалищни дейци от област Кърджали се събраха на Кръгла маса, проведена на 28 март (четвъртък) за да обсъдят бъдещето развитие на читалищата и тяхната роля в съхранението на нематериалното културно наследство. Участие в събитието взеха д-р Силва Налбантанян-Хачерян, директор на Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерството на културата, председателят на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов, зам. областният управител Гюрай Сюлейман. Кръглата маса бе посветена на 20-ата годишнина на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство.

На всички читалища в областта беше дадена възможност да споделят своите проблеми и добри практики в читалищната дейност.