ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

Скъпи ученици, учители и родители,

факлоносци на просвещението,

носители на кирилицата – третата официална азбука в Европейския съюз,

Започва поредната учебна година, изпълнена с трепети и възторзи, с творчески предизвикателства и стремеж към себеизява! Предстоят ви дни на емоции, упорство, срещи с нови хора и нови уроци, нови стръмни стъпала за изкачване, нови високи върхове за покоряване ! 

Бъдете здрави, силни и волеви! Състезавайте се, конкурирайте се, дерзайте! Не слагайте юзда на таланта и въображението си, на усърдието и жаждата за образование, защото само образованите хора са свободни. Светът се нуждае от вашата креативност и заложби на откриватели, творци, учени, новатори. Ключът към успеха е в ръцете ви, пазете го!

Животът е гладиаторска арена, на която се воюва с оръжията на четмото и писмото, на духа! Не укротявайте стремежа си към съвършенство, не превръщайте знанието в разменна монета за материално благополучие. То носи безценна принадена стойност! Използвайте я разумно и тя ще ви се отплати стократно!

 Честит първи учебен ден и на добър час !

С уважение,

НИКОЛА ЧАНЕВ

Областен управител