ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД 15 СЕПТЕМВРИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

 СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Приемете моите поздравления по случай започването на Новата учебна 2022-2023 година!

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Възпитавайте в учениците добро, помагайте им да изградят своята ценностна система, откривайте пред тях нови възможности, страст и дръзновение да следват мечтите си. Бъдете за тях пример, опора и вдъхновение. Защото да бъдеш учител е не просто мисия, а призвание!

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Някои от вас ще прекрачат прага на училището за първи път, ще създадат нови приятелства и ще открият силата на знанието. Други ще се изправят пред нови предизвикателства и ще продължат своя устрем по пътя към реализирането на целите си. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Подкрепяйте своите деца, споделяйте техните успехи и загуби, преживявайте техните вълнения и поощрявайте тяхното любопитство. Извървете заедно с тях пътя към израстването и превръщането им в знаещи и мислещи хора!

НА ДОБЪР ЧАС!

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

Областен управител

15.09.2022 г.

 Кърджали