ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК КЪРДЖАЛИ

Изх. № ИР-14-802

02.02. 2023 г.

ПОКАНА

за публични консултации за определяне състава на

Районна избирателна комисия Кърджали

за произвеждане на изборите за Народно събрание

 на 2 април 2023 г.

          На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 28 от 31.01.2023 год. на Президента на Република България, НАСРОЧВАМ консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание за определяне състава на Районната избирателна комисия (РИК) в Кърджалийски изборен район за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 05 февруари 2023 год. (неделя) от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Кърджали – гр. Кърджали, бул. „България” № 41, ет. 3, зала № 301.

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

Областен управител