ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪРДЖАЛИ

ПОКАНА

за публични консултации за определяне състава на

Районна избирателна комисия Кърджали

за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и изборите за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

 На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 100 и Указ № 102 от 09.04.2024 год. на Президента на Република България, НАСРОЧВАМ консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание за определяне състава на Районната избирателна комисия (РИК) в Кърджалийски изборен район за произвеждане на избори за Европейски парламент и избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 13 април 2024 год. (събота) от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Кърджали – гр. Кърджали, бул. „България” № 41, ет. 3, зала № 301.

НИКОЛА ЧАНЕВ

Областен управител