РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАРТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Координационна работна среща по отношение потребностите на всяка община от социални услуги се състоя днес в Областна администрация Кърджали.

Присъстваха представители от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали и представители на общините Ардино, Джебел, Кирково, Момчилград, Кърджали и Крумовград.

На срещата, след обсъждане относно потребностите на всяка община, възможностите за създаване на съответната услуга, материална база, осигуряване на персонал и други фактори, се  постигна споразумение за социалните услуги, предоставяни за населението от цялата област. Предстои окончателното приемане на предложението.

Планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, се въвежда със Закона за социалните услуги. Съгласно законовите разпоредби до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. се приема Националната карта на социалните услуги. Критериите за определяне на услугите и максималният брой потребители в Националната карта на социалните услуги са определени в Наредбата за планирането на социалните услуги, съобразно броя и демографския профил на населението.