СВИКВАНЕ НА РАБОТНА СРЕЩА

Във връзка с постъпили сигнали от граждани и зачестили публикации в пресата, сигнализиращи за наличие на мъртва риба в язовир „Студен кладенец“, Областният управител на Кърджали свиква работна среща на институциите имащи контролни функции по Закон.

Работната среща ще се проведе на 11.07.2022 г. от 14:00 часа в зала 301 на Областна администрация Кърджали и ще бъде открита за медии и граждани.