СЛЕДИМ ТРАФИКА ПРЕЗ МАКАЗА В РЕАЛНО ВРЕМЕ В ПЛАТФОРМАТА YOUTUBE

Пътуващите през Маказа вече могат да следят трафика в реално време, посредством две камери за видеонаблюдение, монтирани в района на Граничния пункт. Достъпът е през платформата  YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=gRjqUD_vnj8&list=PLtiIe5jG2oQ-cdd1fQzeudqbftCJ_6daE&ab_channel=TrafficMakaza

Проследяването на трафика на живо е възможно благодарение на проекта SMS-СВА, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V – А, Гърция – България 2014-2020,  изпълняван в партньорство от областните администрации на Кърджали и Смолян. Уеб-камера следи пътникопотока за Гърция и на ГКПП Златоград – Термес. Целта е туристите да могат да проверяват натовареността на движението на вход и изход, за да изберат най-подходящото време и маршрут за пътуване и да избегнат километричните опашки.