Търг от 01.08.2017 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на имот – частна държавна собственост на 12.09.2017 г.

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, проведен на 12.09.2017 г.