Търг от 24.04.2019 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на недвижим имот на 11.06.2019 г.

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, обявен за провеждане на 11.06.2019 г.