УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ГР. СОФИЯ НА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА

На 08 юни в Областна администрация Кърджали се проведе среща с проф. Стоян Денчев – ректор, проф. д-р Иванка Павлова – заместник ректор по учебната дейност, ръководител на Катедра „Библиотечни науки“ и д-р Руска Манолова – Началник отдел „Административно-стопански дейности“, сектор „Студентски стипендии и общежития“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии – град София и директори и представители от училищата  и общините в Кърджали и областта.

При пълна зала ръководството на университета разказа за неговата история и постижения, както и начините за кандидатстване, специалности, материално-техническа база и реализация на възпитаниците им.

Университета по библиотекознание и информационни технологии – град София е държавен университет, приемник на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, на Държавния библиотекарски институт, на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ).

Завършилите могат да работят в библиотеки, издателства, книготърговски фирми, в държавната администрация, в информационния бизнес, в информационни центрове и служби, в архиви, музеи, галерии и други културни институции.

Университета има богата издателска дейност за научна продукция, а и участва активно в международния професионален живот, осъществява международно сътрудничество по двустранни договори с аналогични институции в Русия, Германия, Франция, Полша, Сърбия и Черна гора, Турция и др.

https://www.unibit.bg/