ЧАНЕВ В ЧЕРНООЧЕНЕ: ЖЕЛАЯ НА НОВИЯ КМЕТ АЙДЖАН АХМЕД ДА ПОСТИГНЕ ШИРОК ОБЩЕСТВЕН КОНСЕНСУС

От днес община Черноочене ще се управлява от Айджан Ахмед, който пое официално поста от Айдън Осман на проведеното днес по покана на областния управител Никола Чанев първо заседание на Общинския съвет. Новоизбраният кмет положи клетва заедно с новите 17 общински съветници и 32 кметове на кметства. „Убеден съм, че през новия мандат тук ще се реализира един управленски модел, който почива не на твърда ръка и на разделителни линии, а  на принципите на доброто демократично местно самоуправление, а именно: честност и представителност,  откритост и прозрачност, етично поведение, иновации и отвореност към промени, устойчивост и отчетност“, изтъкна в приветствието си Чанев.  „Поздравявам новоизбрания кмет на общината Айджан Ахмед за високото доверие, гласувано му от жителите на Черноочене. Пожелавам му да постигне широк обществен консенсус и да развива с размах потенциала на региона. Да насърчава социалното единство и културното многообразие“, допълни той. Айджан Ахмед заяви, че стъпва на здрава основа, ще надгражда постигнатото, а  амбицията му е да превърне Черноочене в перлата на Източните Родопи. Ново лице поема и ръководството на разпоредителния орган – съветниците избраха за председател Месру Мюмюн, досегашен секретар на общината.