Конкурс за длъжност „Главен експерт“ със задължения в областта на устройството на територията, строителството и техниеската инфраструктура в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” /АКРРДС/ при Областна администрация Кърджали

  • Длъжност: „Главен експерт“
  • Краен срок за подаване на документи: 26.01.2023 г. 17:30ч.  
  • Документация: