Конкурс за длъжност „Главен експерт“ със задължения по отбранително- мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията

  • Длъжност: „Главен експерт“ със задължения по отбранително- мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията
  • Краен срок за подаване на документи: 02.03.2022г. 17:30ч.  
  • Документация:

  • Дата, час, място за провеждане на конкурса и система за определяне на резултатите: /публикувано на 16.03.2022/