Отчети за дейността на ОА Кърджали


Отчети За Дейността

ДОКЛАД ОА 2023 – Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 година

Публикуван на 28 February, 2024

Отчети За Дейността

Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2023 година

Публикуван 28 February, 2024 

Отчети
ДОКЛАД ОА 2022 – Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 година
Отчети
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2022 година
Отчети
ДОКЛАД ОА 2021 – Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година
Отчети
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2020 година
Отчети
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година
Отчети
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2019 година
Отчети
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година
Отчети
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 година
Отчети
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2017 година
Отчети
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 година
Отчети
Отчет за дейността на областна администрация Кърджали за периода 09.02.2017 – 09.05.2017 г.
Отчети
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 година
Отчети
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година
Отчети
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2016 година
Отчети
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2015 година
Отчети
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2014 година
Отчети
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година
АРХИВ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА