Търг от 18.07.2018 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на недвижим имот на 21.08.2018 г.

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, обявен за провеждане на 21.08.2018 г.