ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обучение на тема „Необходими превантивни и защитни мерки, начини за поведение и действие при земетресения, наводнения, пожари и бедствия“,  се проведе в заседателната зала на трети етаж в  Областна администрация Кърджали.

Участие взеха ст. инспектор Селяхтин Юсеин, началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ към сектор ПКД на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали, инспектор Пламен Цепенишев, инструктор по Защита на населението към РДПБЗН.

На обучението присъстваха експерти на Областна администрация Кърджали.

С мултимедийна лекция ст. инспектор Селяхтин Юсеин и инспектор Пламен Цепенишев запознаха служителите в областната администрация с мерките при земетресения, наводнения, пожари и бедствия.

Обучението бе част от Областна програма за намаляване на риска от бедствия на област Кърджали.