Подбор по мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността “Старши експерт”

Подбор по мобилност за длъжност „Старши експерт“

Длъжност: Старши експерт

Краен срок за подаване на документи: 09.06.2022 год.

Документация: