ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК КЪРДЖАЛИ

Изх. № АК-02-4878-2

          03.08.2022 г.

ПОКАНА

за публични консултации за определяне състава на

Районна избирателна комисия Кърджали

за произвеждане на изборите за народни представители

 на 2 октомври 2022 г.

          На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България (обн. в „ДВ“ бр. 61 от 02.08.2022 год.) НАСРОЧВАМ консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание за определяне състава на Районната избирателна комисия (РИК) в Кърджалийски изборен район за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 07 август 2022 год. (неделя) от 10:00 часа в зала № 301, ет. 3 в сградата на Областна администрация Кърджали, бул. „България” № 41, гр. Кърджали.

         

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

            ЮЛИЯ ЧОРТЛЕНЕВА                           

            Заместник областен управител

          Заповед за заместване № РД-09-140/22.07.2022 г.