Прекъсване на електронните административни услугите поради профилактика на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО)

У В Е Д О М И Т Е Л Н О    П И С М О

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Поради планирана профилактика на ДХЧО от 09:00 часа до 16:00 часа на 28.01.2023 г., ще бъде прекъснат достъпа за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), достъпа до федерираните портали и предоставяните услуги от ДХЧО (инфраструктурни, мрежови, приложни системи).

При възникнали технически въпроси във връзка с гореизложеното, може да се свържете с дежурен NOC към ИА „Инфраструктура на електронното управление“ на тел. 02 949 2200 или e-mail: noc@e-gov.bg. 

 С уважение,

Младен Петров

Изпълнителен  Директор   

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“