СРЕЩА-ДИСКУСИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

На 17.03.2023 г. в Областна администрация Кърджали се проведе работна среща, организирана от неправителствена организация – Фондация Асоциация „Анимус“, която работи в подкрепа на пострадалите от насилие лица. Организацията има опит в създаването на социални услуги за подкрепа на жертвите от домашно насилие, сексуално насилие и трафик.

На срещата присъстваха представители на неправителствена организация Фондация „П.У.Л.С.“, Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Кърджали, областен координатор на ОДМВР – Кърджали и представители на общините Кърджали и Ардино.

Целта на срещата бе да се установи готовността общините от областта за разкриване на нови социални услуги, оказващи закрила, психологическа и юридическа помощ и социално подпомагане за лица жертви на домашно насилие

По време на дискусията се взе решение, Кризисният център за деца и жени, пострадали от домашно насилие да бъде разширен и да бъдат нанесени корекции на картата за социални услуги.