Търг от 29.08.2019 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на недвижим имот на 10.10.2019 г.

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, обявен за провеждане на 10.10.2019 г.