Търг от 29.08.2019 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на недвижим имот на 10.10.2019 г.

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, обявен за провеждане на 10.10.2019 г.

Търг от 24.04.2019 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на недвижим имот на 11.06.2019 г.

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, обявен за провеждане на 11.06.2019 г.

Търг от 18.07.2018 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на недвижим имот на 21.08.2018 г.

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, обявен за провеждане на 21.08.2018 г.