Конкурс за длъжност „Главен експерт“ със задължения в областта на устройството на територията, строителството и техниеската инфраструктура в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” /АКРРДС/ при Областна администрация Кърджали

 • Длъжност: „Главен експерт“
 • Краен срок за подаване на документи: 26.01.2023 г. 17:30ч.  
 • Документация:

Конкурс за длъжност „Главен счетоводител“ в дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” /АПОФУС/ при Областна администрация Кърджали

 • Длъжност: „Главен стечоводител“
 • Краен срок за подаване на документи: 21.12.2022г. 17:30ч.  
 • Документация:

Конкурс за длъжност „Главен експерт“ със задължения по отбранително-мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията

 • Длъжност: „Главен експерт“ със задължения по отбранително – мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията
 • Краен срок за подаване на документи: 18.07.2022г. 17:30ч.  
 • Документация:

Подбор по мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността “Главен експерт”

Подбор по мобилност за длъжност „Главен екпсерт“

Длъжност: Главен експерт

Краен срок за подаване на документи: 04.07.2022 год.

Документация:

Подбор по мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността “Старши експерт”

Подбор по мобилност за длъжност „Старши експерт“

Длъжност: Старши експерт

Краен срок за подаване на документи: 09.06.2022 год.

Документация:

Конкурс за длъжност „Старши експерт“

Длъжност: Старши експерт

Краен срок за подаване на документи: 27.05.2022 год.

Документация:

Конкурс за длъжност „Главен експерт“ със задължения по отбранително- мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията

 • Длъжност: „Главен експерт“ със задължения по отбранително- мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията
 • Краен срок за подаване на документи: 02.03.2022г. 17:30ч.  
 • Документация:

 • Дата, час, място за провеждане на конкурса и система за определяне на резултатите: /публикувано на 16.03.2022/

Конкурс за длъжност: Главен счетоводител в дирекция “АПОФУС”

 • Длъжност: Главен счетоводител в дирекция “АПОФУС”
 • Краен срок за подаване на документи: 19.10.2020г. 17:30ч.  
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.
 • Документация:

Конкурс за длъжност: Главен счетоводител в дирекция “АПОФУС”

 • Длъжност: Главен счетоводител в дирекция “АПОФУС”
 • Краен срок за подаване на документи: 19.10.2020г. 17:30ч. 
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 
 • Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива. 
 • Документация:

Конкурс за длъжност: Главен счетоводител в дирекция “АПОФУС”

 • Длъжност: Главен счетоводител в дирекция “АПОФУС”
 • Краен срок за подаване на документи: 30.09.2020г. 17:30ч. 
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.
 • Документация:
 • Прекратяване на конкурс: 01.10.2020